30.03.2023

Transformatie campus UZ Gent start met eerste spadesteek Nobel I

Op 3 april gaan de werken aan Nobel I officieel van start. Meteen ook de tastbare en zichtbare aftrap voor Project U, het ambitieuze project dat van het UZ Gent het ziekenhuis van de toekomst zal maken. Deze middag luidden delegaties van het UZ Gent, de UGent en de Stad Gent deze mijlpaal samen plechtig in met een symbolische eerste spadesteek.

Eerste spadesteek Nobel I

‘De aanvang van de werken aan Nobel I is een belangrijk moment voor ons, want vanaf nu krijgt Project U zichtbaar vorm op onze campus. Dit toekomstgerichte gebouw is namelijk het eerste dat binnen ons masterplan een permanente plek toebedeeld kreeg’, zegt prof. dr. Eric Mortier, gedelegeerd bestuurder van het UZ Gent. Deze mijlpaal werd op 30 maart dan ook officieel luister bijgezet met een symbolische eerste spadesteek. ‘Met Nobel I krijgt Gent er een stijlvol, indrukwekkend nieuw ijkpunt bij dat onze rol en ambities als vooruitstrevende universiteitsstad op een gepaste manier zal uitlichten’, zegt Mathias De Clercq, burgemeester van Gent.

De aanvang van de werken aan Nobel I is een belangrijk moment voor ons, want vanaf nu krijgt Project U zichtbaar vorm op onze campus.

Prof. dr. Eric Mortier - gedelegeerd bestuurder van het UZ Gent

Dubbele functie binnen Project U

Binnen Project U vervult Nobel I een dubbele functie. Het gebouw krijgt een eindbestemming als centrum voor innovatie, opleiding en onderzoek: de eerste realisatie in het onderwijs- en onderzoekslandschap dat het UZ Gent in samenwerking met de UGent langsheen de Corneel Heymanslaan wil ontwikkelen.

Maar eerst doet Nobel I dienst als verhuisgebouw. Een aantal diensten vinden er een tijdelijk onderkomen tijdens werken op hun huidige of toekomstige locatie. Zo kan het UZ Gent hoogkwalitatieve zorgverlening blijven verzekeren in de loop van alle bouwwerken. Verhuis van de eerste diensten is dan ook al snel voorzien: in het najaar van 2024.

Met Nobel I krijgt Gent er een stijlvol, indrukwekkend nieuw ijkpunt bij dat onze rol en ambities als vooruitstrevende universiteitsstad op een gepaste manier zal uitlichten.

Mathias De Clercq - burgemeester van Gent

Snelheid, multifunctionaliteit en duurzaamheid

Om zowel die snelheid als de multifunctionaliteit van Nobel I te verzekeren, is gekozen voor een prefabformule met modulaire binnenopbouw. Alleen de dragende kern van het gebouw wordt op de campus zelf gestort. De dragende gevel en de rest van de dertien bouwlagen worden samengesteld aan de hand van prefabonderdelen.

Zo ontstaan er grote open ruimtes die zich makkelijk laten (her)invullen naargelang de activiteiten waarvoor ze moeten dienen. Er zijn vier modules: kantoorruimtes, productie- en opslagruimtes en medische verblijfsruimtes met beperkte technische vereisten, zoals consultatieruimtes, of hoge technische vereisten, zoals laboratoria.

Duurzaamheid speelde een belangrijke rol in de keuzes voor Nobel I. Het gebouw krijgt een energiegevel met uitkragende gevelpanelen die bijkomende zonwering onnodig maken en zonnepanelen op de zuidkant. Een daktuin geeft 360°-uitzicht over Gent.

 

Hoe evolueert Project U dit jaar nog verder?

Er is nog meer goed Project U-nieuws. De omgevingsvergunning voor de parkeertoren voor medewerkers is toegekend, wat betekent dat die werf wellicht dit najaar kan worden opgestart. De toren zal negen bouwlagen tellen en plaats bieden aan 1.800 voertuigen. In- en uitrijden gebeurt via de rotonde aan de E17. Zo houden we deze verkeersstroom gescheiden van de bezoekers- en patiëntenstromen, die we naar de nieuwe ondergrondse parking onder het hoofdgebouw zullen leiden.