Radiotherapie, urgentiepsychiatrie en energiebeheer

Kortere verbindingen

Er komt een nieuw gebouw voor radiotherapie, urgentiepsychiatrie en energiebeheer, dat naadloos aansluit op het hoofdgebouw. Dat is in de eerste plaats bestemd voor de dienst Radiotherapie – oncologie. Door deze dienst hierheen te verhuizen, leggen we zowel voor patiënten als voor medewerkers kortere verbindingen met de andere oncologische activiteiten op onze campus, waaronder de oncologische klinische studies. Het nieuwe gebouw sluit namelijk aan op de afdeling Nucleaire geneeskunde van de dienst Medische beeldvorming en ligt zo vlak bij de universitaire gebouwen voor medisch onderzoek die zich op de campus bevinden. Via de zorgstraat is er een rechte looplijn naar het Kankercentrum.

Flexibel en toekomstgericht

Het aantal radiotherapiebunkers wordt uitgebreid van vier naar zes. Dat geeft een stuk meer flexibiliteit. Ze zijn meteen ook zeer toekomstgericht opgevat. Zo doet één bunker dienst als wisselbunker. Is een toestel aan vervanging toe? Dan kunnen de activiteiten gewoon blijven doorlopen: we installeren het nieuwe toestel in die bunker zodat het oude toestel in gebruik kan blijven tot het ogenblik van de wissel. De zesde ‘wachtbunker’ blijft voorlopig in ruwbouw. De afwerking en inrichting ervan kunnen we later dan volledig afstemmen op een bestralingstoestel met de allernieuwste technologie.

Uitgebreidere voorzieningen

Ook de Urgentiepsychiatrie krijgt een eigen plek in dit gebouw. Deze dienst vindt hier meer ruimte, uitgebreidere voorzieningen en sluit bovendien onmiddellijk aan op de Spoedgevallendienst. Nieuw is de psychiatrische midcare-afdeling. Daar kunnen patiënten terecht die nood hebben aan een langere opname, maar na 48 uur spoedopname niet onmiddellijk plaats vinden op een andere psychiatrische afdeling. In een prikkelarme ruimte kunnen patiënten zich op eigen initiatief terugtrekken. Een poort waarlangs de ziekenwagen kan binnenrijden, zorgt voor de nodige privacy bij gedwongen opname.

Lichtinval en ruimtelijkheid

Er is voor zoveel mogelijk lichtinval, luchtigheid en ruimtelijkheid gezorgd. Kleine patio’s brengen daglicht tot bij de medewerkers van de dienst Radiotherapie – oncologie, die ook toegang hebben tot een daktuin. Vanuit de ruime, lichtrijke wachtzalen komen patiënten in bestralingsruimtes die voorzien zijn van rustgevende sfeerverlichting. Bij Urgentiepsychiatrie horen twee therapietuinen, die ook heel wat natuurlijk licht laten doordringen tot de binnenruimtes.