Masterplan

Zorg centraal

De huidige parkeertoren maakt plaats voor een flexibel ziekenhuisgebouw: het hoofdgebouw. Dit schakelt de bestaande ziekenhuisgebouwen aan elkaar en wordt het brandpunt van de centrale zorgzone. Hier worden alle medische en zorgactiviteiten gebundeld, zodat we snel kunnen inspelen op medische ontwikkelingen en de zorgnoden van morgen. Rondom het ziekenhuis komt ruimte vrij voor andere invullingen en ontwikkelingen.

Video afspelen

Aangenaam leven en werken

Het nieuwe ziekenhuis wordt vriendelijk en makkelijk in gebruik. Van onze site maken we een helende omgeving. Met veel ruimte voor natuur, wandel- en fietspaden en groene ontmoetingsplekken. Via daktuinen, patio’s en terrassen brengen we de natuur tot in de gebouwen. Met een afwisselend ecologisch landschap zetten we in op biodiversiteit én beleving. Onze campus wordt een gezonde plek waar het goed genezen, werken, studeren en vertoeven is.

Verbinding

We ontwerpen een goed functionerend ziekenhuis waar elke dienst een logische plek krijgt. Alle afdelingen worden met elkaar verbonden via een helder stratenplan. Zo kunnen we efficiënt werken. Maar we halen ook de band met de buurt en de universiteit aan. We stellen onze site véél meer dan vandaag open voor publiek gebruik. En we bestuderen hoe we met de aanpalende faculteiten Farmacie en Geneeskunde van de UGent kunnen groeien naar één overkoepelende campus.

Mobiliteit

Met een reeks slimme ingrepen verminderen we de parkeer- en verkeersdrukte. Ons ziekenhuis wordt beter bereikbaar te voet, met de fiets en het openbaar vervoer. De Corneel Heymanslaan wordt dé autopoort. Via de rotonde bij de E17 rijden medewerkers, logistiek en spoedverkeer binnen. Medewerkers krijgen daar een eigen parkeertoren. De centrale rotonde op de Heymanslaan wordt de inrit voor patiënten en bezoekers. Die leidt naar de centrale parking onder het ziekenhuis. Op de campus worden auto’s geweerd. Enkel noodvoertuigen krijgen vrije doorgang.

Duurzaam ziekenhuis

We bouwen een circulair zorgcomplex. Met groene stroom en hernieuwbare bronnen zoals geothermie en zonne-energie maken we het ziekenhuis op termijn CO2-neutraal. Ook met ons bouwkundig erfgoed gaan we zorgzaam om. Zo worden alle ziekenhuisgebouwen van Henry Van de Velde integraal behouden binnen het centrale complex. Ze vormen de blauwdruk voor het nieuwbouwvolume. De bleke gevelsteen en de ritmiek van de Van de Velde-gebouwen worden doorgetrokken tot een hedendaags en samenhangend geheel.