Logistiek gebouw

Gestroomlijnd logistiek verkeer

We willen het logistiek verkeer op onze campus zo beperkt en gestroomlijnd mogelijk houden. Daarom bundelt het nieuwe logistiek gebouw alle logistieke activiteiten op één locatie. We leiden alle voertuigen die goederen komen leveren of ophalen naar dit ene, duidelijke laad- en lospunt. Om dit logistiek verkeer vlot te laten verlopen, wordt de huidige spoedweg, aan de rand van de campus, verbreed. Vanuit het logistiek gebouw gebeurt de verdere verdeling van goederen over het ziekenhuis ondergronds, via een goed uitgebouwd tunnelnetwerk, aangepaste transportvoorzieningen en logistieke liften. Zo verhogen we de veiligheid en de rust op de campus en komt er heel wat meer ruimte vrij voor groen.

Automatisatie en robotisering

In het logistiek gebouw komen het Centraal magazijn en de Apotheek en voegen we de twee huidige diensten Sterilisatie en OK-logistiek samen tot één Centrale sterilisatie-afdeling. Elk van deze diensten krijgt de voorzieningen en opties om zijn noden op het vlak van automatisatie en robotisering in te vullen. De nieuwe ruimtes voor de Apotheek voldoen aan de recentste normeringen.

Daglicht, groen en lucht

Hoewel het een industrieel gebouw wordt, is het ruim voorzien van glaspartijen, groendaken en buitenruimtes die voor daglicht en lucht zorgen. De constructie laat mogelijkheid tot verdere uitbreiding in de toekomst.