Veelgestelde vragen

  Planning

 • Wanneer start de bouw van het nieuwe ziekenhuis?

  Voor verschillende nieuwe gebouwen die deel uitmaken van Project U plannen we de eerste spadesteek al in 2023. Intussen zijn we wel al volop bezig met een aantal voorbereidende werken. Die zijn nodig om ruimte te maken voor de nieuwbouwwerven en om de werking van ons ziekenhuis ook tijdens de werken te kunnen blijven verzekeren.

 • Wanneer wordt het nieuwe ziekenhuis in gebruik genomen?

  Als alles goed gaat, zal het nieuwe gebouw in 2029 gebruiksklaar zijn. Dan viert het UZ Gent ook z’n 70ste verjaardag. De perfecte gelegenheid om deze nieuwe mijlpaal aan onze geschiedenis toe te voegen.

 • Wat na 2029?

  Zodra het nieuwe ziekenhuis in gebruik is genomen, starten we een grote verbouwingsgolf. Dan nemen we de gebouwen op het voorste deel van de campus (aan de De Pintelaan) onder handen om er – onder andere – alle poliklinieken en zorggerelateerde administratieve diensten onder te brengen. De voorbereiding van die renovatie start al tijdens de bouw van het nieuwe ziekenhuis. In deze fase plannen we ook de heraanleg van de buitenzones.

  Praktisch

 • Hoe beperken jullie in 2024 en 2025 de hinder op de campus?

  In het najaar van 2024 starten de voorbereidende werken voor het nieuwe hoofdgebouw en start ook de bouw van het nieuwe gebouw voor radiotherapie-, UPSIE- en energievoorzieningen. Beide werfzones liggen middenin belangrijke verkeersstromen van auto’s, fietsers en voetgangers. In 2025 starten dan de eigenlijke werken aan het hoofdgebouw en begint de aanleg van een tijdelijke tramhalte.

  Deze werven zullen een grotere impact hebben dan die van Nobel 1 en de parkeertoren voor personeel. Vanuit het UZ Gent waken we erover om de hinder voor medewerkers, bezoekers, patiënten, buren en studenten zo veel mogelijk te beperken. De voorbije jaren hebben we hiervoor een stappenplan uitgewerkt. Daarbij zijn drie pijlers van cruciaal belang:

  1. We garanderen de continuïteit van onze zorg. Alle diensten, zeker onze Spoedgevallendienst, moeten altijd bereikbaar blijven.
  2. We hebben steeds oog voor de veiligheid op onze campus. Dat doen we bijvoorbeeld door het zware werfverkeer aan de achterzijde van de campus te houden, namelijk aan de kant van de E17.  Zo scheiden we het werfverkeer van het auto- en fietsverkeer op de campus en houden we het weg uit de woonbuurten rond het UZ.
  3. We hebben aandacht voor het comfort van patiënten, personeel en buurtbewoners. We kiezen in samenspraak met de aannemers voor technieken die stof- , geluids- en trillingsarm zijn.

  Om onze zorgverlening zo weinig mogelijk te verstoren hanteren we deze uitgangspunten:

  • Onze bezoekers en patiënten zullen altijd kunnen binnen rijden via de hoofdingang (inrit C). De parkeertoren blijft voor hen beschikbaar tot het eerste deel van de ondergrondse parking in gebruik is.
  • Ook parkeren aan de poliklinieken en het revalidatiecentrum of mensen afzetten blijft mogelijk tijdens de werken.
  • We zetten hard in op signalisatie: er zal altijd voldoende signalisatie aanwezig zijn op de campus.
  • Als de nieuwe parkeertoren voor personeel af is, parkeren de medewerkers daar. Zo scheiden we het autoverkeer van personeel met dat van bezoekers en patiënten.
  • Alle inritten blijven toegankelijk voor brandweer en ambulances.
  • De campus te voet of met de fiets oversteken blijft altijd mogelijk.
 • Kan ik tijdens de bouwwerken nog terecht in het UZ Gent?

  Jazeker, we blijven dezelfde zorg bieden. Maar een bouwwerf midden in een draaiend ziekenhuis is niet vanzelfsprekend. In elke bouwfase bekijken we samen met het studiebureau hoe we de werking van ons ziekenhuis kunnen garanderen. Daarbij houden we rekening met de mobiliteit en beperking van de hinder voor alle functies in de omliggende gebouwen. Het kan dus wel zijn dat je tijdelijk op een andere plek op de campus geholpen wordt.

 • Waar kan ik parkeren tijdens de bouwwerken?

  Om ook tijdens de werken voldoende parkeermogelijkheid te bewaren op onze campus, pakken we het stap voor stap aan. Aan de De Pintelaan is een grote tijdelijke parking aangelegd, vooral bedoeld voor onze medewerkers. Voor hen komt er een gloednieuwe parkeertoren aan de rand van de campus. Die staat als een van de eerste werven op de planning. Van zodra deze klaar is, kunnen medewerkers daar terecht. De huidige parkeertoren voor patiënten en bezoekers breken we pas af als de ondergrondse parking voor de helft klaar is en in gebruik genomen kan worden. Tot dan kan je gewoon daar blijven parkeren of kan je indien nodig op de tijdelijke parking terecht.

 • Blijft de tram rijden tijdens de werken?

  Ja. We bestuderen dit wel nog verder in samenwerking met De Lijn.

  Bouwwerken

 • Waarom een nieuw ziekenhuisgebouw?

  We onderzochten verschillende scenario’s. De renovatie van alle bestaande gebouwen bleek te traag, te omslachtig en te weinig ambitieus. Een compleet nieuw ziekenhuis op een andere site? Een geschikte locatie bleek moeilijk te vinden en het ziekenhuis wil de nauwe band met de UGent behouden. Een gedeeltelijke nieuwbouw op de bestaande campus bleek de beste optie. De huidige campus heeft veel kwaliteiten, zoals de goede ligging en de nabijheid van de UGent.

 • Wie zijn de architecten?

  De opdracht om Nobel I te ontwerpen is toegekend aan architectenbureau Wiegerinck & LOW. Tijdens hun 75-jarige bestaan realiseerden Wiegerinck & LOW recent nog het R-gebouw voor het Ziekenhuis Oost-Limburg in Gent en ontwierpen ze het AZ Jan Portaels dat wellicht in 2027 zijn deuren zal openen in Vilvoorde.

  Dat laatste deden ze trouwens in samenwerking met VK Architects & Engineers. Dit is het ontwerp- en studiebureau dat zich over het masterplan en de andere nieuwbouwplannen in het kader van Project U buigt. Zij kijken terug op meer dan 65 jaar expertise. Hun afdeling die gespecialiseerd is in de bouw van ziekenhuizen stond in voor projecten als AZ Delta Roeselare en AZ Sint-Maarten in Mechelen, maar het bureau bouwde ook de Gentse stadsbibliotheek De Krook en werkte mee aan de Orsi Academy in Melle en de Barcosite in Kortrijk.

  Beide bureaus hebben dus heel wat ervaring en knowhow, in het bijzonder in de onderzoeks- en gezondheidszorgsector.

  Buurtbewoner

 • Blijft het zorgbos toegankelijk voor buurtbewoners?

  In overeenstemming met het Ruimtelijk Uitvoeringsplan Groen (RUP Groen) van de Stad Gent zetten we in ons zorgbos eerst en vooral in op een sterke kwaliteitsverbetering en een grotere biodiversiteit. Mogelijke toekomstige bestemmingen bekijken we in het licht daarvan.

 • Kan ik het infomoment herbekijken?

  Op 22 februari 2024 organiseerden we een buurtinfomoment over het verloop van de werken.
  De presentatie en het antwoord op de vragen die werden gesteld, vind je op deze pagina.

  Op 24 juni 2021 stelden we onze toekomstplannen voor aan bewoners, organisaties en bedrijven in de wijk.
  De (online) presentatie en het antwoord op de vragen die werden gesteld, vind je op deze pagina.

   

  Aannemer

 • Waar vind ik als geïnteresseerde aannemer of leverancier informatie?

  Heb je als aannemer of leverancier interesse om mee te werken aan Project U? Bekijk dan deze video met meer informatie of download de informatieslides.