Tijdlijn

Nobel I: mooi op schema

Nobel I krijgt elke dag meer en meer vorm. Intussen zijn 7 van de 12 verdiepingen gebouwd en plaatst de aannemer volop de ramen. Wist je dat er ongeveer elke twee weken een verdieping in ruwbouw bijkomt? Een nooit geziene snelheid van bouwen op onze campus! Eind dit jaar ronden we deze werf normaal helemaal af.

Volgens de huidige planning zullen de onderste verdiepingen in augustus klaar zijn. Die bieden tijdelijk onderdak aan enkele diensten die verhuizen door andere werken in het kader van Project U.

Op langere termijn wordt Nobel I onderdeel van een reeks onderzoeksgebouwen. Dat nieuwe wetenschapspark moet uitgroeien tot een ‘living lab’: een plek waar het UZ Gent, de UGent en verschillende onderzoeksorganisaties de krachten bundelen.

Je vindt meer foto’s onder het menu ‘In beeld.’

Levering isolatoren voor cleanroom apotheek

De drie laatste isolatoren zijn geleverd in de cleanroom van de apotheek. Dat brengt het totaal op negen. Belangrijk, want onze apotheekmedewerkers gebruiken deze isolatoren zodat ze niet in contact komen met de grondstoffen tijdens de bereiding van geneesmiddelen. Zo werken ze in optimale steriele omstandigheden. Na de installatie en nodige testen van de isolatoren is de cleanroom volledig operationeel.

Bekijk meer foto’s onder het menu ‘In beeld.’

Gevelpanelen en ramen Nobel I klaar voor de werf

De aannemer is volop de aluminiumramen en gevelpanelen van Nobel I aan het vervaardigen. Maar liefst 360 ramen en 800 panelen gaan vanuit het atelier richting de werf! De onderdelen worden vakkundig gelast en blauw gelakt. Eens geplaatst, zullen ze Nobel I een unieke blauwe schijn geven.

UZ Gent Parkeertoren personeel bovenaanzicht

Start bouw Parkeertoren personeel

De nieuwe parkeertoren voorziet in 1.800 parkeerplaatsen voor onze medewerkers. De toren bouwen we bewust in een hoek van ons ziekenhuisterrein waardoor de auto’s van ons personeel straks niet meer doorheen de site moeten rijden. Dat maakt onze campus veiliger, vlotter bereikbaar, rustiger en groener.

Video afspelen

Subsidieaanvraag goedgekeurd

De goedkeuring van de subsidieaanvraag die we indienden bij het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden (VIPA) brengt ons ziekenhuis van de toekomst een grote stap dichterbij.

Omgevingsvergunning drie nieuwbouwontwerpen

Met de toekenning van de omgevingsvergunning voor het hoofdgebouw, het logistiek gebouw en het gebouw voor radiotherapie, urgentiepsychiatrie en energiebeheer valt er een heel belangrijk puzzelstuk op zijn plaats.

Video afspelen

Opbouw Centraal onthaal

Eén voor één hees een grote kraan in totaal 74 mobiele units op hun plaats. Samen vormen ze het Centraal onthaal, dat we begin 2024 in gebruik willen nemen.

Video afspelen

Plaatsing torenkraan voor Nobel I

De eerste torenkraan staat op onze campus! Het is een kraan van 80 meter hoog die we zullen gebruiken om Nobel I op te trekken. Op 16 juni komt er een tweede torenkraan bij van 70 meter hoog.

Start bouw Centraal onthaal

Het tijdelijke Centraal onthaal wordt het ankerpunt van al onze bemande informatie- en onthaaldiensten.

Eerste spadesteek Nobel I

Symbolische eerste spadesteek bij de start van de werken aan Nobel I:
– Chantal Haeck, directeur bedrijfsondersteunende diensten UZ Gent
– prof. Geert De Soete, afgevaardigde van de gedelegeerd bestuurder in Project U
– prof. dr. Eric Mortier, gedelegeerd bestuurder UZ Gent
– Mathias De Clercq, burgemeester van Gent
– prof. dr. Piet Hoebeke, decaan van de faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen van de UGent

Omgevingsvergunning parkeertoren

Voor de nieuwe parkeertoren voor medewerkers vlak bij de rotonde aan de E17 is de omgevingsvergunning ook een feit. Nog een werf die wellicht dit jaar nog kan starten.

Omgevingsvergunning Nobel I

De omgevingsvergunning (bouwvergunning) voor
Nobel I is toegekend. Binnenkort krijgt Project U zichtbaar vorm op de campus.

Video afspelen

Opbouw cleanroom Apotheek

We trekken een tijdelijk modulair bouwsysteem op voor de gloednieuwe cleanroom van onze Apotheek.

Start bouw cleanroom Apotheek

In 2023 opent een gloednieuwe cleanroom, waar onze apotheekmedewerkers geneesmiddelen voor de zorg en klinische studies volgens de strengste kwaliteitseisen zullen kunnen bereiden.

Video afspelen

Fast Forward naar 2029

Dan bestaat het UZ Gent 70 jaar en hopen we de eerste patiënten in ons nieuwe gebouw te verwelkomen. Tegen 2040 ronden we de herinrichting van de campus af.
Doorheen alle werkzaamheden blijven we onze patiënten met de beste zorg omringen.
De ziekenhuiswerking wordt gegarandeerd.

Het masterplan

Het masterplan wordt goedgekeurd door het Bestuurscomité van het UZ Gent en de Raad van Bestuur van de UGent. Dit ruimtelijk plan beschrijft in grote lijnen waar nieuwe gebouwen komen, welke gebouwen op termijn verdwijnen en waar we groenzones op de campus voorzien.

Project U

Het UZ Gent beslist een nieuw ziekenhuis te bouwen op de campus.