Tijdlijn

Start bouw Centraal onthaal

Het tijdelijke Centraal onthaal wordt het ankerpunt van al onze bemande informatie- en onthaaldiensten.

Eerste spadesteek Nobel I

Symbolische eerste spadesteek bij de start van de werken aan Nobel I:
– Chantal Haeck, directeur bedrijfsondersteunende diensten UZ Gent
– prof. Geert De Soete, afgevaardigde van de gedelegeerd bestuurder in Project U
– prof. dr. Eric Mortier, gedelegeerd bestuurder UZ Gent
– Mathias De Clercq, burgemeester van Gent
– prof. dr. Piet Hoebeke, decaan van de faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen van de UGent

Omgevingsvergunning parkeertoren

Voor de nieuwe parkeertoren voor medewerkers vlak bij de rotonde aan de E17 is de omgevingsvergunning ook een feit. Nog een werf die wellicht dit jaar nog kan starten.

Omgevingsvergunning Nobel I

De omgevingsvergunning (bouwvergunning) voor
Nobel I is toegekend. Binnenkort krijgt Project U zichtbaar vorm op de campus.

Start bouw cleanroom Apotheek

In 2023 opent een gloednieuwe cleanroom, waar onze apotheekmedewerkers geneesmiddelen voor de zorg en klinische studies volgens de strengste kwaliteitseisen zullen kunnen bereiden.

Video afspelen

Fast Forward naar 2029

Dan bestaat het UZ Gent 70 jaar en hopen we de eerste patiënten in ons nieuwe gebouw te verwelkomen. Tegen 2040 ronden we de herinrichting van de campus af.
Doorheen alle werkzaamheden blijven we onze patiënten met de beste zorg omringen.
De ziekenhuiswerking wordt gegarandeerd.

Het masterplan

Het masterplan wordt goedgekeurd door het Bestuurscomité van het UZ Gent en de Raad van Bestuur van de UGent. Dit ruimtelijk plan beschrijft in grote lijnen waar nieuwe gebouwen komen, welke gebouwen op termijn verdwijnen en waar we groenzones op de campus voorzien.

Project U

Het UZ Gent beslist een nieuw ziekenhuis te bouwen op de campus.