18.08.2023

Vlaamse overheid keurt onze subsidieaanvraag goed

De subsidieaanvraag voor Project U die we in oktober 2021 indienden bij het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden (VIPA) is goedgekeurd. Deze goedkeuring brengt ons ziekenhuis van de toekomst een belangrijke stap dichterbij. 

Het totaalbudget voor Project U is op 1,6 miljard euro geraamd. Vanuit het VIPA kunnen we rekenen op een jaarlijkse investeringssteun van 24,7 miljoen euro. Dat bevestigde Vlaams minister voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits tijdens een bezoek aan onze campus.

Samen met de rector van de UGent prof. Rik Van de Walle, onze gedelegeerd bestuurder prof. dr. Eric Mortier en programmamanager Nieuwbouw Petra Demoor onthulde ze daarbij officieel de Project U-maquette. Prof. dr. Eric Mortier, gedelegeerd bestuurder UZ Gent: ‘We zijn verheugd dat de Vlaamse overheid ons project naar waarde weet te schatten. De toegekende steun brengt ons een belangrijke stap vooruit.’

We zijn verheugd dat de Vlaamse overheid ons project naar waarde weet te schatten.

Prof. dr. Eric Mortier - gedelegeerd bestuurder UZ Gent

Masterplan goedgekeurd

De investeringssteun zal dienen om een aantal belangrijke nieuwbouwontwerpen te realiseren: het hoofdgebouw, het logistiek gebouw en het gebouw voor radiotherapie, urgentiepsychiatrie en energiebeheer. De uitbetaling start vanaf het jaar van de ingebruikname en geldt voor onbepaalde duur.

Minister Hilde Crevits licht toe: ‘Ziekenhuizen die belangrijke bouwwerkzaamheden op touw zetten, moeten aan de Vlaamse Regering een masterplan voorleggen. Als dat goedgekeurd wordt, kunnen ze rekenen op een strategisch forfait. Dat is een jaarlijks bedrag voor de dekking van de kosten die gepaard gaan met de geplande nieuwbouw.’

Bij goedkeuring van het masterplan kan een ziekenhuis rekenen op een strategisch forfait, een jaarlijks bedrag om de kosten te dekken die gepaard gaan met de nieuwbouw.

Hilde Crevits - Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Project U waarmaken

De bevestiging van deze investeringssteun komt bovendien samen met de toekenning van de omgevingsvergunning voor de vermelde gebouwen. Zo vallen er twee van de belangrijkste puzzelstukken op hun plaats om ons Project U-masterplan waar te maken.

Het masterplan – en vooral de nieuwbouwontwerpen ervan – krijgt intussen steeds vastere vorm. Het ontwerp is gestoeld op vier pijlers:

Een ontwerp met zorg voor iedereen

In elke fase en voor elk deelaspect van het ontwerp is aan alle gebruikers gedacht. Zo baden patiëntenkamers in een aangename, huiselijke sfeer. Zowel onze patiënten als onze medewerkers mogen op veel daglicht rekenen en we hielden de stapafstanden voor iedereen zo kort mogelijk.

Omheen de gebouwen wijzen galerijen intuïtief de weg, terwijl ze in één moeite door tegen weer en wind beschermen. Een nieuw gebouw voor radiotherapie, urgentiepsychiatrie en energiebeheer schakelt ook rechtstreeks aan het hoofdgebouw en zorgt zo mee voor centralisatie, patiëntencomfort en werkefficiëntie.

Een gezonde groene campus

Een groene omgeving werkt helend en ontspannend. Daarom wordt de nieuwe campus een groene oase. Patio’s, therapietuinen en daktuinen brengen het groen tot in het ziekenhuis. Je kan er een frisse neus halen en tot rust komen. Wandelpaden nodigen je uit tot beweging.

Om plaats te maken voor meer groen en de rust te bewaren, willen we logistiek verkeer op de campus zoveel mogelijk weren. We bundelen alle logistieke activiteiten dan ook in één nieuw gebouw. Van daaruit gebeurt de verdere verdeling over de campus ondergronds.

Klaar voor de toekomst

Ook aan de zorguitdagingen van overmorgen is gedacht. Het flexibele en generieke ontwerp biedt mogelijkheid tot uitbreiding of andere invulling van bepaalde ruimtes. In het beddenhuis, bijvoorbeeld, laten patiëntenkamers en afdelingen zich naargelang de noden – denk maar aan de covidpandemie – makkelijk omschalen of ombouwen.

De academische straat voorziet ruimte om te innoveren. Doordacht waterbeheer, veel groen, klimaatvriendelijke mobiliteitskeuzes en andere inspanningen om tegen 2050 tot een CO2-neutrale campus te komen, maken van Project U bovendien een duurzaam verhaal.

Vlot tot in het hart van de campus

Project U leidt ook de mobiliteit in strakkere banen. Autoverkeer stroomt vlot door en parkeren gebeurt geclusterd. In totaal 3.700 parkeerplaatsen zijn verdeeld over de nieuwe ondergrondse parking, de parkeertoren voor onze medewerkers en de parkings aan de Spoedgevallendienst, het Revalidatiecentrum en kinderdagverblijf De Knuffelboom. Patiënten en bezoekers rijden via een centrale inrit onmiddellijk de ondergrondse parking in. De Spoedgevallendienst blijft bovengronds bereikbaar: voor ziekenwagens via verschillende inritten, voor personenwagens enkel via een aftakking aan de hoofdinrit.

Op een campus die baadt in het groen geven fiets- en wandelpaden de zachte weggebruiker alle ruimte en het openbaar vervoer rijdt tot vlak bij de ingang. In het hoofdgebouw zorgen straten voor structuur in de verschillende stromen van mensen en goederen, met het lichtrijke atrium als kloppend hart en oriëntatiepunt van het ziekenhuis.

De volledige realisatie van Project U zal zo’n 20 jaar in beslag nemen. In 2029 willen we het grootste deel van de nieuwbouwfase afgerond hebben, om dan verder te gaan met een grote verbouwgolf.